Về hình thức thanh toán khi đồng ý sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của dieuthanh.com. Quý khách hàng sẽ thực hiện việc thanh toán cho dieuthanh.com trước khi nhận bàn giao sản phẩm. Chúng tôi có 3 hình thức thanh toán như sau:

1. Thanh toán trực tuyến
Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến thông qua các phương thức sau:

  • Thanh toán bằng thẻ nội địa: áp dụng trong trường hợp khách hàng muốn thanh toán thông qua Internet banking hoăc dịch vụ thanh trực tuyến tại các ngân hàng.
  • Thanh toán bằng thẻ quốc tế: áp dụng trong trường hợp khách hàng lựa chọn thanh toán thông qua các thẻ quốc tế như: Visa, Master Card,…

2. Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
Quý khách hàng ngoại tỉnh mua sản phẩm, dịch vụ tại dieuthanh.com, Quý khách hàng chuyển khoản vào các tài khoản sau đây:

Ngân hàng Techcombank:

  • Tên Tài khoản: Bùi Thị Thành
  • Số Tài khoản: 19025832228021
  • Ngân Hàng Techcombank – Chi nhánh Ông Tạ

Ngân hàng ACB:

  • Tên Tài khoản: Bùi Thị Thành
  • Số Tài khoản: 32641807
  • Ngân Hàng ACB – Chi nhánh Bàu Cát

Chú ý: Sau khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến, Quý khách hàng nên liên lạc với bộ phận bán hàng của dieuthanh.com theo thông tin liên hệ dưới đây để thông báo về việc Quý khách đã thực hiện việc thanh toán tiền dieuthanh.com sẽ kiểm tra tiền về tài khoản và thực hiện việc giao sản phẩm cho Quý khách.

3. Thanh toán bằng tiền mặt
Quý khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng mà dieuthanh.com đã liên kết.

Thông tin liên hệ của dieuthanh.com như sau:

  • Hotline: 0908 06 11 39
  • Email: contact@dieuthanh.com